Usługi

Anestezjologia

W Przychodni weterynaryjnej Vet Centrum stosujemy najbezpieczniejsze protokoły znieczuleń, dobierane indywidualnie do potrzeb i stanu zdrowia pacjentów oraz zabiegów, którym będą oni poddawani. Wybierając odpowiedni dla naszych pacjentów protokół anestetyczny, dokładamy wszelkich starań, aby zarówno łagodnie wprowadzać ich w stan uśpienia, jak i wydawać zwierzęta, które „wychodzą na własnych łapach”.

Bezpieczeństwo pacjentów podczas zabiegów operacyjnych jest dla nas najważniejsze, dlatego w trakcie znieczulenia monitorujemy wszystkie parametry życiowe oraz głębokość znieczulenia. Równie istotna jest terapia bólu (oraz stresu z nim związanego), zarówno okołooperacyjnego jak i bólu przewlekłego.

Przed przystąpieniem do znieczulenia wykonujemy pełne badanie kliniczne oraz badania dodatkowe (badanie krwi, echo serca wg wskazań). Na podstawie oceny ryzyka znieczulenia następuje kwalifikacja pacjenta według skali ASA (American Society of Anesthesiologists) oraz dobór idealnego znieczulenia na podstawie wyników badań i planowanego zabiegu (miejscowe, przewodowe, infuzyjne, wziewne).

Przed każdym znieczuleniem ogólnym i zabiegiem (z wyjątkiem pacjenta emergency) obowiązuje przygotowanie dietetyczne w postaci głodówki (dla kotów zwykle 6 – 12 h, dla psów 12 – 24 h) oraz odstawienia wody (zwykle 6 h).

Po premedykacji wykonujemy preoksygenację (oddychanie 100% tlenem) zaś w trakcie i po zabiegu stosujemy systemy ogrzewania pacjentów przy pomocy mat grzewczych oraz lamp.

Polega ono na wprowadzaniu anestetyków wziewnych (np. izofluranu, sewofluranu) rurką intubacyjną do płuc, skąd przez krew rozprowadzane są dalej do poszczególnych tkanek. W naszej praktyce używamy aparatu do narkozy wziewnej Datex-Ohmeda S/5. Aparat jest wyposażony w parownik dla izofluranu oraz respirator, umożliwiający wentylację mechaniczną podczas znieczulenia. Narkoza wziewna gwarantuje dużą i szybką sterowność znieczuleniem (poprzez zmiany stężenia anestetyku i przepływu tlenu) co zwiększa jego bezpieczeństwo. W konkretnych sytuacjach możemy zaś przy użyciu respiratora stosować różne tryby wentylacyjne, dostosowane do potrzeb znieczulonych pacjentów. Niski metabolizm izofluranu zapewnia szybkie budzenie, które odbywa się w sposób łagodny i przyjemny.

Techniki znieczuleń nerwów obwodowych wykorzystywane są zarówno w zabiegach stomatologicznych, innych zabiegach na terenie głowy jak i uzupełnienie analgezji przy zabiegach przebiegających w znieczuleniu ogólnym.
Polega ono na odwracalnej blokadzie przewodnictwa nerwowego poprzez podanie do przestrzeni zewnątrzoponowej kanału kręgowego leku znieczulającego miejscowo. Metoda ta, wykorzystywana od lat w medycynie ludzkiej, ma również zastosowanie u naszych pacjentów. To szczególne znieczulenie regionalne jest bardzo przydatne w operacjach psów i kotów należących do grupy podwyższonego ryzyka.
Każde znieczulenie i zabieg mogą zaburzać prawidłowe funkcjonowanie organizmu, dlatego w czasie ich trwania bardzo ważny jest stały nadzór nad pacjentem. Dzięki kontroli parametrów życiowych możliwa jest szybka korekta głębokości znieczulenia oraz natychmiastowe rozpoczęcie postępowania leczniczego przy wykryciu zaburzeń.

W VET Centrum każdy pacjent objęty jest monitoringiem następujących parametrów życiowych:

  • częstość akcji serca z ciągłym zapisem EKG
  • saturacja i częstość oddechów
  • kapnometria i kapnografia (pomiar i zapis w formie graficznej końcowowydechowego stężenia dwutlenku węgla)
  • nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  • temperatura
Równolegle do zwalczania bólu śródoperacyjnego prowadzimy terapię bólu pooperacyjnego w formie iniekcji, preparatów doustnych, jak i plastrów przezskórnych. Pacjentom weterynaryjnym może towarzyszyć stres związany z bólem, właściwa terapia poprowadzona wielokierunkowo oraz indywidualne rozumienie ich potrzeb przyspiesza okres rekonwalescencji i szybkiego powrotu do zdrowia.
Go to top