Usługi

Onkologia

Choroby nowotworowe stanowią poważny problem u zwierząt i dotyczą coraz większego odsetka populacji psów i kotów. Przyczyny ich występowania w większości są nieznane, choć w przypadku jednego z najczęściej występujących – guza gruczołu mlekowego, którego pojawienie się stymulowane jest przez hormony płciowe – możemy zminimalizować ryzyko zachorowania poprzez profilaktyczny zabieg tzw. wczesnej sterylizacji.

 
Poza guzami widocznymi na ciele zwierzęcia, zauważanymi przez właściciela lub przez lekarza weterynarii w trakcie badania klinicznego, wyzwanie stanowią nowotwory niewidoczne „makroskopowo”, które stwierdzane są w czasie wykonywania badań diagnostycznych krwi oraz badań obrazowych: rtg i usg. Badanie rtg jest również badaniem uzupełniającym, w przypadku obecności guzów „zewnętrznych”, w wykluczaniu lub potwierdzaniu przerzutów do innych odległych tkanek lub narządów, najczęściej płuc. W rozpoznawaniu niektórych chorób nowotworowych podstawę stanowi badanie endoskopowe, które umożliwia oglądanie trudno dostępnych miejsc jak jamy nosowe, żołądek, dolne drogi oddechowe czy układ moczowo-płciowy. Poza stwierdzeniem zmiany chorobowej mamy również możliwość biopsyjnego pobrania materiału do badań histopatologicznych.

 
Podstawowym „narzędziem” leczenia rozrostów nowotworowych jest chirurgia onkologiczna, której celem jest usunięcie guza z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa. W przypadku guzów naciekających ich usunięcie często stanowi trudność, jednak chirurgia onkologiczna daje największą szansę wyleczenia pacjentów z guzami rozrostowymi. Bezwzględnym zaleceniem pozabiegowym jest wykonanie badania histopatologicznego usuniętej zmiany, które często umożliwia postawienie rokowania dla pacjenta. Mając potwierdzone histopatologicznie rozpoznanie możemy ponadto skierować pacjenta onkologicznego na uzupełniające leczenie chemio lub radioterapią w odpowiednich ośrodkach zajmujących się na co dzień onkologią weterynaryjną.

 
Należy również wspomnieć, że niektóre nowotwory są nieoperacyjne, ze względu na stopień zaawansowania i rozległości choroby. W takich przypadkach możemy poprawić zwierzęciu komfort życia poprzez paliatywne przeciwbólowe leczenie farmakologiczne, jednak trzeba pamiętać, że przedłużenie życia w cierpieniu nie może być celem samym w sobie, i jako lekarze oceniamy obiektywnie czy terapia nie ma znamion uporczywej oraz kiedy powinno się jej zaprzestać.

Go to top