Usługi

Krwiolecznictwo

W praktyce Przychodni weterynaryjnej Vet Centrum zdarzają się pacjenci z niedokrwistością, którzy wymagają przetoczenia krwi. Zgodnie z naszymi standardami, każdorazowo przed wykonaniem transfuzji sprawdzamy za pomocą próby krzyżowej, czy nie istnieje niezgodność między krwią biorcy i krwią dawcy. Unikamy w ten sposób bezpośredniego zagrożenia związanego z takim zabiegiem, czyli wystąpienia u pacjenta ostrej hemolizy potransfuzyjnej.
Istnieje oczywiście możliwość oznaczenia dokładnymi testami grupy i dobór na jej podstawie idealnej jednostki krwi z banku, jednak zbyt wysoki koszt takiej usługi oraz konieczność podania krwi zazwyczaj na „cito” powodują, że opieramy się przede wszystkim na szybkich metodach oceny zgodności.

 
Posiadamy bazę psich i kocich dawców krwi, dzięki czemu pacjenci Vet Centrum otrzymują krew świeżą bezpośrednio po jej pobraniu i przebadaniu.
 
Zachęcamy naszych Klientów do informowania nas, jeśli chcieliby Państwo, żeby Państwa zwierzę dołączyło do tego zacnego grona, zostając dawcą krwi.

Go to top