Usługi

Kardiologia

W praktyce weterynaryjnej Vet Centrum coraz częściej spotykamy tzw. pacjentów kardiologicznych, którzy z powodu zaawansowanego stanu chorobowego wymagają szybkiej i trafnej diagnozy oraz stabilizacji stanu nagłego, zagrażającego życiu. Nierzadko też mamy do czynienia z pacjentem, który „od dawna” kaszle lub z powodu podeszłego wieku już nie jest tak aktywny jak dawniej.
Chcemy uświadomić właścicieli zwierząt, że wczesna diagnoza chorób serca jest szansą na wydłużenie i poprawienie komfortu życia oraz zachęcić do wykonania odpowiednich badań, jeśli zauważyli u swoich zwierząt objawy tj.: kaszel, spadek aktywności, duszność czy nagłe omdlenia.

Kompleksowa diagnostyka chorób serca.

Wszystkie badania przeprowadzane są przez uprawnionych specjalistów oraz personel, do każdego z nich wydajemy Certyfikat Badania Kardiologicznego wraz z szczegółowym opisem.

Echo serca (usg serca / echokardiografia) jest nieinwazyjnym badaniem, które umożliwia obrazowanie serca i głównych naczyń krwionośnych. W ten sposób dostarcza ono informacji o morfologii, czyli budowie anatomicznej i czynności struktur serca oraz głównych naczyń krwionośnych (aorta, tętnica płucna, żyły płucne). Zastosowanie w trakcie wykonywania echa serca funkcji Dopplera (kolorowy, ciągły, pulsacyjny i tkankowy) pozwala na dokładne oznaczenie kierunku przepływu krwi w sercu i jakości jego strumienia.
Echo serca umożliwia wykrycie oraz monitorowanie przebiegu chorób kardiologicznych wynikających zarówno z wad wrodzonych, jak i chorób nabytych, ma więc swoje zastosowanie w badaniu zwierząt młodych i dorosłych.
W Vet Centrum wykonujemy badanie echokardiograficzne za pomocą aparatu usg firmy Esaote MyLab 30Gold, wyposażonego w dwie głowice kardiologiczne, umożliwiające badanie zarówno u kotów, jak i psów ras olbrzymich. Badanie odbywa się na specjalnym miękkim stole z dziurą, dzięki czemu pacjent leży wygodnie przez cały czas badania. Badanie zajmuje od 20 do 30 minut – w tym czasie nagrywane są poszczególne projekcje, natomiast pomiary mające służyć ocenie pracy serca wykonywane są już po zakończeniu badania, co poprzez skrócenie jego trwania zmniejsza stres badanego zwierzęcia.

Ekg jest graficznym zapisem aktywności elektrycznej serca i umożliwia ocenę częstotliwości pracy serca, jego rytmu i przewodnictwa impulsów elektrycznych w mięśniu sercowym. Pozwala na diagnozowanie zaburzeń rytmu serca i ocenę skuteczności terapii antyarytmicznej.

Jest to 24-godzinny zapis EKG, który umożliwia długotrwałą obserwację pracy serca zarówno w czasie spoczynku jak w czasie aktywności fizycznej.

Wskazaniami do badania są:

  • Przynależność do rasy ze skłonnością do kardiomiopatii np. bokser, doberman
  • Występowanie omdleń
  • Stwierdzenie zaburzeń rytmu serca
  • Ocena skuteczności terapii antyarytmicznej

Badanie trwa dobę i nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta. Miejsca pod elektrody muszą być wygolone a elektrody zabezpieczone specjalną kamizelką, w której umieszczony również aparat holterowski. W trakcie badania właściciel obserwuje i notuje kiedy zwierzę jest aktywne, biega, bawi się a kiedy śpi i odpoczywa. Po badaniu dane z zapisu dobowego poddaje się analizie komputerowej z użyciem specjalnego oprogramowania.

Pomiary ciśnienia tętniczego krwi wykonujemy nieinwazyjną metodą oscylometryczną. W tej metodzie, w której wykorzystujemy odpowiednio dobrane mankiety pompowane powietrzem, uzyskujemy pomiar ciśnienia skurczowego (SAP), rozkurczowego (DAP) i średniego (MAP).

Stabilizacja nagłych stanów sercowo-naczyniowych z wykorzystaniem min. tlenoterapii (koncentrator tlenu, butla z tlenem) w namiocie tlenowym.

Zabiegi ratujące życie: pericardiocenteza (punkcja worka osierdziowego), torakocenteza (punkcja klatki piersiowej).

Farmakologiczna opieka nad pacjentem kardiologicznym.

 

Go to top